Loading...

حسابداری مؤسسات بازرگانی

مؤلفین: حامد ناصری ، عاطفه قادری (قابل استفاده برای حسابداران، مدیران و دانشجویان)
قیمت: 65,000
قیمت برای شما: 48,750تومان
افزودن به سبد

دانلود فهرست مطالب

شما با مطالعه این کتاب می توانید:

یک شرکت یا فروشگاه با نوع فعالیت خرید و فروش کالا (بازرگانی) را در اداره ثبت شرکت ها یا اتحادیه های صنفی مربوطه ثبت و مجوز فعالیت آن را دریافت نمایید.
اسناد حسابداری یک واحد بازرگانی را طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالی ثبت نمایید.
دفاتر قانونی روزنامه وکل، تهیه و آنها را طبق آئین نامه های مالیاتی تحریر کنید.
تکالیف قانونی زیر را انجام دهید:
تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
تنظیم و ارسال گزارشات معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی
ارسال لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی پرسنل
تنظیم و ارسال لیست مالیات بر حقوق پرسنل
تنظیم و ارسال لیست مالیات بر درآمد

مؤلفین :حامد ناصری ، عاطفه قادری
تعداد صفحات :188
شابک :9786222181550
نظرات
    ارسال نظر